Jak dbać o bezpieczeństwo sprzętu i danych?
Jak rozpoznać awarie?
Jak zgłosić awarie?

Prosimy aby z tekstem tym zapoznały się wszystkie osoby korzystające z komputerów podłaczonych do sieci 3.pl. Sugerujemy aby niniejszą stronę zapisać w formie dostępnej offline aby była pomocna w momencie awarii.

Bezpieczeństwo:

1. Zawsze chroń swój komputer programem antywirusowym i zabezpieczeniem typu firewall (ściana ogniowa).

2. Pamietaj, że udostępnione w systemie windows zasoby mogą być widoczne dla każdego użytkownika sieci. Zabezpieczanie zasobów hasłem jest słabą ochroną danych.

3. Uważnie czytaj treść okienek które pojawiają się podczas korzystania z przeglądarki internetowej. Na skutek niefrasobliwości użytkownikow komputerów bardzo często dochodzi do niezamierzonej instalacji programów typu spyware oraz innych zakłócajacych prace komputera.

4. Regularnie aktualizuj swój system operacyjny. Wiele obecnych robaków internetowych bazuje na lukach w systemie operacyjnym twojego komputera. W systemach rodziny Windows zalecamy stosowanie Autoupdate. Aktualizacje systemu można pobrać także tu:
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=pl

5. W czasie wyładowań atmosferycznych odłączaj komputer od sieci.
Korzystaj z zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Podzespoły uszkodzone w skutek przepięć nie podlegają gwarancji.Jak rozpoznać awarie?

1. Sprawdzić połączenie fizyczne - czy pali sie kontrolka na karcie sieciowej?
Większosc kart sieciowych posiada na tylnej ściance diody sygnalizujące prace karty. Gdy po włączeniu komputera stwierdzimy brak sygnalizacji może to wskazywać na awarie karty sieciowej lub brak sygnału. W tym przypadku należy delikatnie wyjąć kabel sieciowy z karty a następnie włożyc go z powrotem aż do "zatrzaśniecia".

2. Sprawdzić poprawność konfiguracji ustawień sieciowych.
Należy sprawdzić czy adres IP, maska podsieci, brama domyślna, adresy IP serwerów dns zgadzają sie z danymi zawartymi na odwrocie umowy.

komenda ipconfig /all

3. Chwilowo wyłączyć zabezpieczenia typu firewall (także zabezpieczenie połączenia dostępne w Win XP)

4. Sprawdzic połączenie.
Z poziomu DOS'a/okna konsoli użyc polecenia ping.

a) ping adres_komputera (widniejący na umowie) np:
ping 10.xx.xx.xx dla sieci Motorowa
ping 172.16.xx.xx dla sieci Sulejkowska
oraz analogicznie w innych sieciach.

b) ping adres_bramy (widniejacy na umowie)- np:
ping 10.0.0.1
ping 172.16.0.1
oraz analogicznie w innych sieciach

c) adres internetowy (po adresie IP)- np:
ping 213.180.130.200
i
ping 212.77.100.101

d) adres internetowy (po nazwie) - np:
ping www.onet.pl
i
ping www.wp.pl

Jeżeli krok "a" nie zwróci poprawnych rezultatówoznacza to problem ze sterownikami do kart sieciowej lub (rzadko)
awarie samej karty.

Krok b) odpowiada za test poprawnej łączności z lokalnym routerem. Brak odpowiedzi polecenia ping świadczy o złej konfiguracji połączenia sieciowego lub o braku połączenia (awaria karty sieciowej, kabla, przełącznika sieciowego lub samego routera)

Krok c) i d) odpowiada za test łącznosci z Internetem. Brak odpowiedzi na krok c) łączy sie z brakiem odpowiedzi na krok d) i najcześciej świadczy o błędnej konfiguracji bramy domyślnej lub wymianie kart sieciowej bez powiadomienia operatora.

Krok d) to test zamiany nazw domenowych na adresy IP. Błędy zwracane przez "ping" świadczą o niepoprawnej konfiguracji wpisów dotyczących serwerów dns, o braku routingu do serwerów lub o ich nieopoprawnym funkcjownowaniu.


Jak zgłaszac awarie?

Przed zgłoszeniem awarii prosimy o zapoznanie sie z "Jak rozpoznać awarie" i zastosować sie do wskazówek tam zawartych.

Awarie łącza należy zgłaszać pod numery telefonów:
Centrum Zarzadzania Siecią - tel 425 65 55 (pon-pt 8.00-20.00)

W razie problemów z kontaktem z CZS prosimy dzwonić (8.00-20.00):
Michał Sakowicz tel. 501 664 695
Tomasz Haraszczuk tel. 694 264 904
Bartosz Lorenc tel. 504 24 14 14

Jedyną skuteczną formą zgłaszania awarii łącza jest kontakt telefoniczny.

Uwaga !!! Awarie łącza zgłaszane w formie innej niż telefoniczna,zgodnie z regulaminem, nie sa podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

W sprawach dotyczacych rachunków, faktur, zmian abonamentu, itp prosimy kontaktować sie z działem księgowym.

Marta Lorenc tel. 502 97 87 67

Innego typu zgłoszenia (niestabilna praca łącza, konfiguracja komputera, ftp, poczta, www itp) należy kierować do CZS (telefonicznie, mailowo, gadu-gadu, skype) lub od Poniedziałku do Piątku, w godzinach 10-18.00, na telefony komórkowe podane powyżej.

Do każdego zgłoszenia (telefon, email, gg, skype) niezależnie od rodzaju należy dołączyć dokładny opis problemu (wyniki poszczególnych kroków z "Jak rozpoznać awarie" - w przypadku awarii łącza), Imie i Nazwisko osoby zawierającej umowe, adres miejsca instalacji oraz adres IP komputera nadany przez operatora (umieszczony na umowie). Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

Firma 3.pl nie odpowiada za wadliwe działanie sprzętu należącego do abonenta w tym nieprawidłowe działanie/konfiguracje systemu operacyjnego

Informujemy, że za wezwanie serwisu do awarii nie leżącej po stronie sieci 3.pl abonent zostanie obciążony opłatą zgodną z aktualnym cennikiem.


Główna | Firma | Oferta | Zasięg | Pomoc | Kontakt | Poczta
 
All Rights Reserved. 2004 - 2005. 3.pl