Konfiguracja połączenia internetowego:


1.Klikając prawym przciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe wybrać Właściwości.2. W oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne kliknąć Połaczenia lokalne i wybrać Właściwości.

3. W oknie Właściwości: Połączenia lokalne zaznaczyć Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknąć przycisk Właściwości.
4.W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) zaznaczyć opcje Użyj następującego adresu IP, i wpisać kolejno Adres IP, Maskę podsieci, Bramę domyślną oraz Serwer DNS przydzielone przez nas w umowie, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.Główna | Firma | Oferta | Zasięg | Pomoc | Kontakt | Poczta
 
All Rights Reserved. 2004 - 2005. 3.pl