Jak skonfigurować program pocztowy Outlook?

1.Otworzyć program pocztowy Outlook.

2. Z głównego menu wybrać "Narzędzia" a następnie "Konta"
3.W oknie "Konta" kliknąć przycisk "Dodaj" i wybrac opcje "Poczta" co spowoduje uruchomienie kreatora połączeń
4. Wypełnić pola "Imię i nazwisko" a w polu "Adres email" wpisać otrzymany od nas adres email: twoja_nazwa@poczta.3.pl5.W oknie "Nazwy serwerów email" serwerem poczty przychodzącej (POP3) i serwerem poczty wychodzącej (SMTP) jest mail.3.pl
6.w oknie "Logowanie do poczty internetowej" w polu "Nazwa konta" wpisać login "twoja_nazwa" z adresu "twoja_nazwa@poczta.3.pl"Główna | Firma | Oferta | Zasięg | Pomoc | Kontakt | Poczta
 
All Rights Reserved. 2004 - 2005. 3.pl