Konfiguracja autoryzacj poczty wychodzącej (smtp) w programie OUTLOOK EXPRESS:


1.Otworzyć program pocztowy Outlook Express.
2.Wybrać menu Narzędzia.
3.Wybrać opcje Konta.


4.Zaznaczyć konto pocztowe (poczta.3.pl).
5. Przycisnąć przycisk WŁAŚCIWOŚCI.




5.Wybrać zakładke Serwery.




6.Na dole okna, w części Serwer poczty wychodzącej należy właczyć opcje:
Serwer wymaga uwierzytelnienia.



7.Następnie należy zatwierdzić zmiany przyciskie OK
8.Przyciskiem ZAMKNIJ zamknąć okno Konta Internetowe.

Od tej pory poczta bez problemów powinna wysłać się z programu OUTLOOK EXPRESS, za pośrednictem serwera pocztowegoa poczta.3.pl

Główna | Firma | Oferta | Zasięg | Pomoc | Kontakt | Poczta
 
All Rights Reserved. 2004 - 2005. 3.pl